Przejdź do treści

Prace radnego

Taki list e-mailowy otrzymałem

  Panie Kazimierzu Mieszka się tu super, jednak Pana działania sprawiają, że jest tu jeszcze lepiej- odwodnienie, latarnia. Bardzo doceniam ogrom wykonanej pracy i składam na Pana ręce kolejne podziękowania.  Z pozdrowieniami Daniel Borucki Szanowny Panie Danielu, to jest przede wszystkim dobra wola Włodarza Gminy Obrowo – Wójta Pana Andrzeja Wieczyńskiego, który w ludzki sposób zarządza gminą i słucha „głosu radnego”. W dalszym ciągu myślę o Waszym małym osiedlu „Wenecja”, niezbyt uczciwie potraktował Was wykonawca i autor tego osiedla od samego początku jego budowy.Jednak zostawmy to – żyjmy przyszłością.

  Lampa na Wenecji

   Cieszą się mieszkańcy, cieszy się radny. Przy ulicy Szczęśliwej w Osieku nad Wisłą dzisiaj postawiono jakże potrzebną w tym miejscu lampę. W Imieniu mieszkańców i własnym Dziękuję Panie Wójcie.

   Zaległości podatkowe

    Wiem, lepiej jest informować o miłych sprawach.Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrowo, muszę to Wam mieszkańcy Gminy to udostępnić.

    Prawie 3,5 roku mieszkańcy Osieka nad Wisłą czekają !!!

     Tak to już prawie 3,5 roku temu na mój dyżur radnego Gminy Obrowo, zgłosiło się czworo mieszkańców w sprawie przejścia dla pieszych na wysokości obecnego sklepu Żabka. Nastąpiło wówczas wiele przeszkód (ich zdaniem),dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (infrastruktura drogowa). Wszelkie te problemy wyliczyłem w poprzednich wpisach.Obecnie Gmina Obrowo jest w fazie wykonania projektu, który także będzie wpisany w przebudowę Placu Kościelnego (jest już własnością gminy). Nieoczekiwanie wystąpił problem z zajęciem pasa drogowego.Ten problem jednak zostawiamy Urzędowi Marszałkowskiemu – zarządzającemu tą drogą. Drodzy mieszkańcy mam jednak nadzieje,że przejścia dla pieszych z prawdziwego… Czytaj dalej »Prawie 3,5 roku mieszkańcy Osieka nad Wisłą czekają !!!

     Wyborcze obietnice

      Kiedy przystępowałem do wyborów na radnego Gminy Obrowo i wygrałem w roku 2018, podczas rozmów z mieszkańcami usłyszałem o ich potrzebach. Osiek nad Wisłą Państwo Jurkiewicz, powiedzieli tak – panie Kaziu nam potrzeba dobrej drogi i kanalizacji. Obiecałem i obietnica powoli się spełnia. Jak już będzie zakończona praca z kanalizacją, będzie poprawa nawierzchni ulicy Polnej.  Smogorzewiec od 13 lat mieszkańcy czekali (wraz ze mną), na wodociąg. Własne ujęcia wody mieszkańcom wysychają. Od kilku miesięcy Gmina realizuje budowę wodociągu do Obór i teraz do Smogorzewca. Wiem, że trochę długo mieszkańcy czekali… Czytaj dalej »Wyborcze obietnice

      Droga do Dzikowa – Chrap… przez mękę?

       Krotka historia długiego procesu:          Przed laty wpadłem na pomysł załatwienia dwóch spraw tak potrzebnych mieszkańcom Gminy Obrowo. Poparł  go Wójt Gminy Obrowo Pan Andrzej Wieczyński , razem spotkaliśmy się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobrzejewice.  Przedstawiliśmy propozycję zamiany gruntów i lasów będących w zasobach gminy Obrowo, aby uzyskać plac naprzeciw Cmentarza w Osieku nad Wisłą i drogę dojazdową do miejscowości Dzikowo – Chrapy. W chwili obecnej są te nieruchomości własnością Lasów Państwowych ( Skarbu Państwa). Pan Nadleśniczy obiecał nam, że wystąpi z pismem do Dyrekcji Lasów w Toruniu. Czekaliśmy 1,5… Czytaj dalej »Droga do Dzikowa – Chrap… przez mękę?

       Trzy progi zwalniające ul. Leśna w Dzikowie

        List mieszkańca Dzikowa W dniu 07.06.2022 otrzymałem od mieszkańca Dzikowa list elektroniczny w sprawie zamontowania progu zwalniającego na początku ulicy Leśnej w Dzikowie, poparty kilkunastoma podpisami mieszkańców. Spowodowałem natychmiastowe spotkanie Komisji Ładu i Porządku przy Radzie Gminy w Obrowie. Komisja jednogłośnie przegłosowała za zainstalowaniem tego progu. W dniu 23.06.2022 próg został zamontowany. W imieniu własnym i mieszkańców serdecznie dziękuję Włodarzom Gminy Obrowo: Pani Sekretarz Mirosławie Kłosińskiej oraz Panu Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu. Osobne podziękowania dla Pana Piotra i jego brygady.

        Koncert 09.06.2022

         Dziękujemy za cudowny wieczór. W dniu wczorajszym (09.06.2022) wypełnialiśmy przemiłe obowiązki radnych Gminy Obrowo. Zostaliśmy zaproszeni na koncert najlepszych uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą.Radni w osobach – Sylwia Lisińska , Alicja Joanna Tarkowska, Wiesław Popławski i ja uczestniczyliśmy we wspaniałym muzycznym wydarzeniu w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu. To co się dzieje, prawie od 10 lat w Osieku nad Wisłą, pod dyrygowaniem tą szkołą przez Panią Dyrektor Mariola Majrowska jest ewenementem w skali Polski. Dzieci i młodzież, które zaprezentowały nam swoje umiejętności, były przejęte,… Czytaj dalej »Koncert 09.06.2022

         Sesja Rady Gminy Obrowo

          Otrzymałem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021 i wotum zaufania za pracę w minionym roku. Dziękuję Radnym klubu Jestesmy w Gminie Obrowo za zaufanie i branie wraz ze mną odpowiedzialności za gminę. Dziękuję pracownikom urzędu za codzienną pracę na rzecz mieszkańców. Bez Państwa nie rozwijałaby się tak wspaniale i nie cieszyłaby się tak dobrą opinią w powiecie i poza nim. Dziękuję za dobre słowa wszystkim obecnym na sesji Andrzej Wieczyński- Wójt Gminy Obrowo. W tak trudnych czasach jak – Covid, wojna w Ukrainie,niepewność co do finansów itd. udało się… Czytaj dalej »Sesja Rady Gminy Obrowo