Przejdź do treści

Woda na Jagodowej i Porzeczkowej

    W 2023 roku mieszkańcy ulic Jagodowej i Porzeczkowej w Osieku nad Wisłą złożyli petycję do Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskiego. Petycję tę przedstawił mi Kierownik Referatu Wodno – Kanalizacyjnego Pan Artur Słomkowski. Zastanawialiśmy się jak tutaj mieszkańcom pomóc. Udało się znaleźć środki. Zatem w dniu dzisiejszym tj.07.03.2024 inwestycja ruszyła. Dokonałem wizyty roboczej. Pracownicy Gminy Obrowo znakomicie uwijają się z tą inwestycją. Do wykonania mają 800mb.nitki wodociągowej.

    W imieniu mieszkańców i własnym Panie Wójcie, Panie Kierowniku dziękuję za  wodę, wiem jaka to radość na własnym przykładzie, kiedy ma się doskonałą wodę pitną i drugą na podlewanie ogródka.