Przejdź do treści

Coś się jednak dla Dzikowo – Chrapy zrobiło!

  Jesienią 2021 dokończono nitkę wodociągową, tym samym na ulicy Tulipanowej jest już dostarczona woda. Każdy kto zechce z mieszkańców może podłączyć się do gminnej sieci wodociągowej. W dniu 02.03.2022 rozpoczęto dowożenie gruzu na ulicy Tulipanowej, tym samym mieszkańcy powinny mieć mniej problemów z dojazdów do swoich posesji.

  Dokument:

  Kazimierz Musiałowski                                                                                                               Obrowo 23.12.2019

  Radny Gminy Obrowo

                                                                                                                               Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                            Pan Andrzej Wieczyński

                                                                                W N I O S E K

  Dotyczy: dokończenia budowy wodociągu w miejscowości Dzikowo Chrapy.

                  Szanowny Panie Wójcie składam wniosek o podłączenie  do  siedmiu posesji wodociągu gminnego przy ulicy Tulipanowej w miejscowości Dzikowo Chrapy. Przed wielu laty inwestycja ta z różnych przyczyn nie została dokończona. Składam wniosek o ujęcie tej inwestycji w planie budżetowym  Gminy Obrowo na rok 2021.

  Z wyrazami szacunku

  Radny Gminy Obrowo

  Kazimierz Musiałowski