Przejdź do treści

Woda w Smogorzewcu

    Doczekaliśmy się po wielu , wielu latach w dniu 04.02.2023 pierwsze domostwo w Smogorzewcu ma wodę z wodociągu gminnego. Na zebraniu wiejskim w 2018 roku Wójt Gminy Obrowo Pan Andrzej Wieczyński obiecał to mieszkańcom. No i po kilku latach jest.Mam nadzieję,że z wiosną dotrze do pozostałych domów.Zdziwiło mnie, że na tym zebraniu prowadząca powiedziała: cyt.-” Smogorzewiec nie chce wody”. Zdziwiło to wszystkich uczestników zebrania. Poziom wody w studniach czerpalnych ( własne ujęcia), się obniża, a tutaj taka deklaracja.Dziękujemy Panie Wójcie i czekamy wiosną na dokończenie inwestycji wodociągowej.