Przejdź do treści

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2030

  Uczestniczyłem w tych konsultacjach nie tylko jako przedstawiciel  NGO, lecz także jako radny Gminy Obrowo.

  Prowadzili:

  – p. Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i

  Rozwoju Gospodarczego

  – p. Andrzej Potoczek – Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania

  Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

  - p. Rafał Falkowski - Fundacja Inicjatyw Społecznych
  "Źródło"
  - p. Urszula Polak - Związek Nauczycielstwa Polskiego
  - p. Dorota Pronobis - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus
  - p. Wojciech Przybysz - Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży
  "Wędka" im. każdego Człowieka
  - p. Marianna Radzięda - Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Koła
  Gospodyń Wiejskich w Bydgoszczy
  - p. Marek Słabiński - Kujawskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i
  Handlowców w Inowrocławiu
  - p. Henryk Sobczak - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji
  Rolniczych w Bydgoszczy
  - p. Leszek Sułek - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom w Linowie
  - p. Kazimierz Musiałowski radny Gminy Obrowo, Delegat Powiatu Toruńskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych, inicjator i organizator imprez rekreacyjnych „ Kamus – Rekreacja”.

  Przedstawiłem podczas dyskusji kilka tematów, które można by umieścić w tej strategii.

  1.Ruchome (mobilne), Przychodnie Zdrowia, które dotrą do ludzi starszych skazanych na pozostanie  w domu. Były by  wyposażone w podstawowe urządzenia do wykonania badań.

  2.Łatwy dostęp do środków finansowych w celu promocji, organizacji i edukacji ruchu jako najtańszego lekarstwa dla seniorów ( Koła Gospodyń Wiejskich, Spontaniczne Inicjatywy Obywatelskie.

  3.Wykorzystanie,byłych mistrzów sportu wysokokwalifikowanego, amatorów z długoletnim doświadczeniem do organizowania, szkolenia i promowania rekreacji ruchowej dla dzieci i osób starszych.

  4.Panuje w obecnej chwili bum na montaż paneli fotowoltaicznych. Jednak nikt do tej pory nie zastanawia się:

  a)jak będziemy je utylizować

  b) gdzie składować