Przejdź do treści

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2030

Uczestniczyłem w tych konsultacjach nie tylko jako przedstawiciel  NGO, lecz także jako radny Gminy Obrowo.

Prowadzili:

– p. Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i

Rozwoju Gospodarczego

– p. Andrzej Potoczek – Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania

Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

- p. Rafał Falkowski - Fundacja Inicjatyw Społecznych
"Źródło"
- p. Urszula Polak - Związek Nauczycielstwa Polskiego
- p. Dorota Pronobis - Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus
- p. Wojciech Przybysz - Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży
"Wędka" im. każdego Człowieka
- p. Marianna Radzięda - Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Koła
Gospodyń Wiejskich w Bydgoszczy
- p. Marek Słabiński - Kujawskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i
Handlowców w Inowrocławiu
- p. Henryk Sobczak - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Bydgoszczy
- p. Leszek Sułek - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom w Linowie
- p. Kazimierz Musiałowski radny Gminy Obrowo, Delegat Powiatu Toruńskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych, inicjator i organizator imprez rekreacyjnych „ Kamus – Rekreacja”.

Przedstawiłem podczas dyskusji kilka tematów, które można by umieścić w tej strategii.

1.Ruchome (mobilne), Przychodnie Zdrowia, które dotrą do ludzi starszych skazanych na pozostanie  w domu. Były by  wyposażone w podstawowe urządzenia do wykonania badań.

2.Łatwy dostęp do środków finansowych w celu promocji, organizacji i edukacji ruchu jako najtańszego lekarstwa dla seniorów ( Koła Gospodyń Wiejskich, Spontaniczne Inicjatywy Obywatelskie.

3.Wykorzystanie,byłych mistrzów sportu wysokokwalifikowanego, amatorów z długoletnim doświadczeniem do organizowania, szkolenia i promowania rekreacji ruchowej dla dzieci i osób starszych.

4.Panuje w obecnej chwili bum na montaż paneli fotowoltaicznych. Jednak nikt do tej pory nie zastanawia się:

a)jak będziemy je utylizować

b) gdzie składować