Ślubowanie radnego

Budynek Gminy Obrowo

Treść ślubowania radnego

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Ustawa o Samorządzie Gminy, art. 23a.
Herb Gminy Obrowo