Przejdź do treści

Jako radny

Kadencja 2014-2018

Klub Radnych Przyszłość Gminy Obrowo tworzyli:

Anna Łoń, Bartosz Przewięźlikowski, Tomasz Załecki  oraz Kazimierz Musiałowski.

Mimo, że stanowiliśmy tylko czteroosobowy team przy współpracy z pozostałymi radnymi udało nam się sporo zdziałać w naszych rejonach wyborczych a także w całej Gminie Obrowo.

Czasem mieliśmy inne zdanie od pozostałej jedenastki, lecz przy wzajemnym szacunku i ustępstwach udawało nam się osiągnąć porozumienie zawsze myśląc o mieszkańcach. Od tego czasu wiem, że „zgoda buduje”.

Szczerze mówiąc połowa kadencji 2014-2018 była dla mnie „nauką bycia radnym”.

Kadencja 2019 – 2023

Do wyborów przystąpiłem razem z klubem wyborczym Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskiego.

Pozyskałem zaufanie mieszkańców. Zrobiłem bardzo dobry wynik wyborczy w Gminie Obrowo. To cieszy i zobowiązuje. Utworzyliśmy z koleżankami i kolegami radnymi swój klub radnych.

Klub Radnych „Jesteśmy w Gminie Obrowo”

Klub Radnych „Jesteśmy w Gminie Obrowo”
Klub tworzą:
Sylwia Lisińska, Daniela Korpalska, Alicja Joanna Tarkowska, Zbigniew Bogusz, Kazimierz Musiałowski, Roman Skórski, Jerzy Falkowski, Jan Marcinkowski, Wiesław Popławski.