Przejdź do treści

Robocza wizyta w Osieku nad Wisłą i Smogorzewcu

  Wodociągi i kanalizacja w Gminie Obrowo

  Powstaje dokumentacja dla wodociągu w Stajenczynkach 

  Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy wodociągu w Stajenczynkach. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie przyłączy wodociągowych do posesji w pasie drogowym do granicy działki. Szacowana długość planowanej sieci wodociągowej będzie wynosiła około 20 km.

  Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie przyłączy wodociągowych do posesji w pasie drogowym do granicy działki. Szacowana długość planowanej sieci wodociągowej będzie wynosiła około 20 km. Sieć zostanie wpięta do istniejącego wodociągu.

  Ze strony www.obrowo.pl

  W dniu dzisiejszym 22.02.2023 w Smogorzewcu i Osieku nad Wisłą gościłem szefostwo Gminy Obrowo. Pana Wójta Andrzeja Wieczyńskiego, oraz  Zastępcę Wójta Panią Joanne Zielińską. Odwiedziliśmy  miejsca gdzie w tej chwili odbywają się prace kanalizacyjne i będą wznowione po zimie prace wodociągowe . Wspomniałem o wodociągu w Smogorzewcu i jego dalszej budowie, zbudowaniu nowego przepustu i bezpiecznego mostku  nad strumykiem. Zapewnienie Pana Wójta jest takie, że inwestycje będą kontynuowane. Ja wiem ,że po zakończeniu  tych inwestycji  one pozostaną i podniosą atrakcyjność  Gminy Obrowo, natomiast nam zwykłym mieszkańcom będzie się po prostu  lepiej żyło.

  Zdjęcia : Joanna Zielińska