Przejdź do treści

90 lat Yoko Ono

  Pamiętam.

  Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

  18.09.2008 mogłem Ciebie spotkać, przekazać moją książkę o Liverpoolu. To może dzięki Tobie na grobie matki Johna Lennona powstał kamień zamiast połamanego krzyża ? o czym pisałem w jednym z rozdziałów tej książki.

  Zdrowia Yoko, Życzymy z uliczki The Beatles w Smogorzewcu.

  90 years of Yoko Ono

  I remember.

  Center for Contemporary Art in Warsaw.

  On September 18, 2008 I was able to meet you and pass on my book about Liverpool. Maybe it was thanks to you that a stone was made on the grave of John Lennon’s mother instead of a broken cross? about which I wrote in one of the chapters of this book.

  Health Yoko, We wish you from The Beatles street in Smogorzewiec.