Przejdź do treści

Dla mieszkańców

                                                         

                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                     Szanowny Pan

                                                                                                 Andrzej Wieczyński

  Szanowny Panie Wójcie

  W związku z przeprowadzeniem właściwych konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo (moimi wyborcami), przedstawiam następujące propozycje inwestycyjne  dla poszczególnych Sołectw:

  1. Sołectwo Osiek nad Wisłą – wylewka asfaltowa ulica Storczykowa.

  2. Sołectwo Osiek nad Wisłą – wylewka asfaltowa ulica Radosna. Mieszkańcy dziękują za zamontowanie 2 lamp hybrydowych.

  3.Sołectwo Dzikowo – wylewka asfaltowa ulicy Leśnej.

  4.Sołectwo Dzikowo Antoniewo – po zakończeniu budowy domków, wraz z firmą Betpol uporządkowanie drogi przy tych posesjach.

  5.Dzikowo Chrapy – poczynić starania od zamianę gruntów z Nadleśnictwem Dobrzejewice (Lasy Państwowe) o przejęcie drogi dojazdowej (zamiana),aby kiedy stanie się drogą gminną  ją uporządkować.

  6.Wystąpić po raz drugi do Lasów Państwowych o zamianę części gruntów, które są w posiadaniu Gminy Obrowo – obok Punktu Widokowego im. Michała Kokota, terenów naprzeciw Cmentarza w Osieku nad Wisłą, oraz drogi do miejscowości Dzikowo Chrapy.

  Na terenie naprzeciw Cmentarza w Osieku nad Wisłą w przyszłości może postać kompleks : świadczący, kulturę, sport, rekreację z salą widowiskowo – kinową.

  Radny Gminy Obrowo – Kazimierz Musiałowski

  28.09.2020