Przejdź do treści

Historia pięciu białych pasów

  Kazimierz Musiałowski                                                                               Smogorzewiec 22.09.2020

                                            

                                                                  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

                                                                                                Szanowny Pan Marszałek Piotr Całbecki            

  W dniu 24.07.2019  do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego złożyłem pismo w sprawie przejścia dla pieszych przy Placu Kościelnym w Osieku nad Wisłą. Wynikiem czego  w dniu 05.09.2019 do Osieka przybyła Komisja powołana z przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej – Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

  Jakie było moje zdziwienie, kiedy jedna osoba z tej komisji powiedziała do mnie : „po co wam w Osieku przejście dla pieszych? na przejściu jest najwięcej wypadków”.

   Odbyło się moje spotkanie przedstawicielem zarządzania drogami z Urzędu Marszałkowskiego. Pojawiły się uwagi: skrzynka telekomunikacji „zawadza”. Udało się nam ( pracownicy Urzędu Gminy w Obrowie i mnie ), spowodować, aby ta tablica zniknęła. Potem odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Obrowie (26.05.2020) w zasadzie nic nie wnoszące ze strony Zarządzającego drogą Wojewódzką nr.258 i 654.Brak konstruktywnych decyzji wraz z podziałem na wykonanie i koszty moim zdaniem świadczyło o odłożenie wykonania tego przejścia w czasie. Spodziewałem się bardziej energicznych decyzji pracownika Urzędu Marszałkowskiego, wszak ten Urząd jest administratorem tej drogi. Panie Marszałku obawiam się aby samorządowcy ( wraz ze mną), nie popełnili „grzechu zaniechania”. Obserwując ruch pojazdów  i wsłuchując się w głosy mieszkańców i gości w Osieku nad Wisłą, stwierdzam, że powstanie przejścia dla pieszych w tym miejscu jest niezbędne i musi powstać jak najszybciej. Nadmieniam także, że powinny powstać  jeszcze  dwa dodatkowe przejścia:  przy Szkole Podstawowej i przy sklepie „Pico” wszystkie w Osieku nad Wisłą.

   Mieszkańcy Złotorii, Grabowca, Osieka nad Wisłą i Obrowa  czekają cierpliwie wiele lat na całkowicie nową wylewkę asfaltową, oraz poszerzenie jezdni do szerokości 8 metrów, gdzie będzie można wyznaczyć oś jezdni. Latem 2020 robiono niewielkie wylewki asfaltowe, które jednak nie załatwiają sprawy poprawienia bezpieczeństwa ruchu na drogach nr.nr.258 i 654 ostatecznie.

   Przejście dla pieszych ,które powinno niezwłocznie powstać naprzeciw Palcu Kościelnego w Osieku nad Wisłą powinno być zainstalowane z sygnalizacją świetlną zatrzymujących ruch pojazdów „ na przycisk” dla pieszego. Inna wersja nie zda egzaminu.

  Szanowny Panie Marszałku wraz z mieszkańcami Osieka nad Wisłą czekamy cierpliwie na przejście dla pieszych od lipca 2019 r.

  Radny Gminy Obrowo

  Kazimierz Musiałowski