Przejdź do treści

Absolutorium dla Wójta Gminy Obrowo

  Wójt otrzymał wotum zaufania

  Na dzisiejszej, 26. sesji Rady Gminy Obrowo, wójt Andrzej Wieczyński przedstawił Raport o stanie gminy za 2020 rok. Odbyła się debata w tej sprawie, podczas której głos mogli zabierać mieszkańcy gminy. Po debacie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Stosunkiem głosów 9 do 6 wójt wotum otrzymał.

  Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński przedstawił podczas sesji Raport o stanie gminy Obrowo za rok 2020. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne. W wersji papierowej raport dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo. 

  – Z satysfakcją przedstawiam Raport o Stanie Gminy Obrowo za 2020 rok  – mówił wójt Andrzej Wieczyński. – Przedkładam go jako podsumowanie działalności samorządu w 2020 roku. Jest to już trzeci tego rodzaju dokument przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządzie gminnym. Od początku dążyliśmy do tego, by był on dokumentem zawierającym przejrzyste informacje. Mam nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam, jak ważną sprawą jest zaangażowanie w sprawy gminy i sprawne nią zarządzanie. W perspektywie ostatnich 30 lat, a także po kilku miesiącach walki z pandemią, widzimy szczególnie dobrze, że siła i przyszłość samorządu nie zależą jedynie od wypełniania obowiązujących przepisów prawa, choć stanowią one niezbędny fundament, ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc gminę dzień po dniu. Nie na wszystko mamy wpływ, co w 2020 roku uświadomiła nam pandemia i związany z nią kryzys. Sytuacje takie mobilizują nas do większej solidarności i odpowiedzialności za los i warunki życia każdego mieszkańca. 

  W debacie nad raportem głos zabrał jeden radny – Artur Kanarek, który powiedział, że ma jedną zasadniczą uwagę do dokumentu. Dotyczy ona braku wniosków nad tym, co można usprawnić w następnych latach.

  Tymczasem ustęp 2 artykułu 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi, co powinno znaleźć się w raporcie: Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport zawiera więc wszystkie wymagane prawem informacje.

  Spośród mieszkańców do udziału w debacie zgłosiła się sołtys Stajenczynek Marzenna Niemczewska. Pani sołtys zarzuciła radnym, że dokument nie zawiera pełni informacji, w tym brak w nim zwłaszcza informacji o sołectwie Stajenczynki. Odpowiadając sołtys Niemczewskiej, wójt zwrócił uwagę między innymi na to, że gmina obecnie skupia się na inwestowaniu w pobliskim, większym i liczniejszym Osieku nad Wisłą, z którego infrastruktury mieszkańcy Stajenczynek mogą w pełni korzystać. Inwestowanie w Osiek nad Wisłą (edukacja, kultura, kanalizacja, drogi) to inwestowanie w Stajenczynki. Wójt zgodził się z tym, że nie wszyscy radni przystępują do współpracy w zakresie działań w Osieku nad Wisłą i w Stajenczynkach. Wójt podziękował przy tym sołtys Niemczewskiej za zgłoszone uwagi i zapewnił o swoich staraniach o zrównoważony rozwój wszystkich dwudziestu jeden sołectw gminy Obrowo.

  www.obrowo.pl