Przejdź do treści

Wodociąg Smogorzewiec – Obory

Zaprojektowana sieć  fi 160 mm będzie spinała  istniejące

przewody

wodociągowe w miejscowościach: Silno, Obory. Łączna długość będzie

wynosiła ponad 8,8 km, 16 hydrantów p.poż. oraz 18 zasuw sieciowych.

Nowo wybudowany wodociąg będzie prowadził także do miejscowości

Smogorzewiec  gdzie docelowo  sieć będzie spinała się z istniejącym

wodociągiem w miejscowości Sąsieczno.

  W kilku gospodarstwach w przed laty wierconych studniach, zanika woda, muszą mieszkańcy szukać nowych źródeł.

Doskonale wiem, że do niektórych zabudowań jest naprawdę daleko, ale wodociąg to nie tylko woda do konsumpcji, ale także do gaszenia pożarów. Może Nadleśnictwo Dobrzejewice Lasy Państwowe, dołączy się do tego projektu.  Pożary lasów były, są i będą !

Mieszkam w Gminie Obrowo 11 lat, czekamy cierpliwie. Wiemy, że tych mieszkających tutaj ok.100 osób nie wnosi do gminy wielkich podatków. No i doczekaliśmy się, jest projekt, kiedy będzie zrealizowany? Spodziewany się w związku z pandemią przesunięć inwestycji. Może się jednak uda tę inwestycję dla Obór i Smogorzewca zrealizować.