Przejdź do treści

Taki list e-mailowy otrzymałem

  Panie Kazimierzu

  Mieszka się tu super, jednak Pana działania sprawiają, że jest tu jeszcze lepiej- odwodnienie, latarnia.

  Bardzo doceniam ogrom wykonanej pracy i składam na Pana ręce kolejne podziękowania. 

  Z pozdrowieniami

  Daniel Borucki

  Szanowny Panie Danielu, to jest przede wszystkim dobra wola Włodarza Gminy Obrowo – Wójta Pana Andrzeja Wieczyńskiego, który w ludzki sposób zarządza gminą i słucha „głosu radnego”. W dalszym ciągu myślę o Waszym małym osiedlu „Wenecja”, niezbyt uczciwie potraktował Was wykonawca i autor tego osiedla od samego początku jego budowy.Jednak zostawmy to – żyjmy przyszłością.