Przejdź do treści

Ścieżki Rowerowe

    W dniu dzisiejszym dokonałem przeglądu części ścieżki rowerowej ( w budowie) Osiek nad Wisłą – Czernikowo z odgałęzieniem do Obrowa.

    Podsumowanie:

    Ścieżka budowana jest starannie, prawidłowe podłoża pod krawężnikami i ścieżką właściwą. Zaletą jest to ,że jest podniesiona ponad poziom otoczenia. Umożliwi to pozbycie się nadmiaru wody. Wysypka kamienna twardnieje, jeszcze mam nadzieję, że jak przybędzie deszczu to poprawi się jej struktura.

    Dzisiejszy sprawdzian obejmował rejon od Sicin do Jeziora Osieckiego. Wkrótce dokonam następnego przejazdu w stronę Czernikowa i Obrowa.

    Osobista refleksja – warto było zabiegać i wspólnie działać wraz z samorządowcami innych gmin, Powiatu Toruńskiego i Województwa Kujawsko –Pomorskiego w poprzedniej kadencji. Trzeba nadmienić, że udział finansowy w tę część ścieżki największy wyłożyła Gminy Obrowo. Wspólnie  podejmowane decyzje radnych Gminy Obrowo oraz władz Gminy z Panem Wójtem Andrzejem Wieczyńskim przynoszą efekty. Ścieżka uratuje nie jedno życie rowerzysty, oraz  będzie najlepszą promocją zdrowia i turystyki na terenie gmin, przez które wiedzie.