Przejdź do treści

Asfaltowanie w Osieku nad Wisłą

    26.10.2023

    W dniu wczorajszym otrzymałem od Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskiego wiadomość: o wylewkach asfaltowych ulic w moim Okręgu Wyborczym w Osieku nad Wisłą.Umowy zostały podpisane z wykonawcą i w miarę poprawy pogody, oraz dogodnych warunków , prace zostaną sukcesywnie rozpoczęte.

    W Imieniu mieszkańców i własnym dziękuję.