Przejdź do treści

Asfaltowanie, utwardzanie

    Gminą Obrowo zawiaduje Wójt Pan Andrzej Wieczyński i Zastępca Wójta Pani Joanna Zielińska.

    W Imieniu mieszkańców i własnym pragnę podziękować Włodarzom Gminy Obrowo za dotrzymanie danego mi  i mieszkańcom słowa. Utwardzenie ulicy Leśnej w Dzikowie i położenie nakładki asfaltowej (rozpoczęto 14.11.br), ulic : Słonecznej, Wodnej i Widokowej w Osieku nad Wisłą.(Wenecja).

    Szanowni mieszkańcy trzeba pamiętać, że Sołectw w Gminie jest 21,radnych 15 i każdy coś chce załatwić dla swoich mieszkańców. Wiem, że w kolejce czekają następne Sołectwa (przetargi trwają).