Przejdź do treści

Spotkanie w Urzędzie Gminy

  W dniu 08.12.2020 odbyło się spotkanie u pana Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskiego,

  Radnego Gminy Obrowo Kazimierza Musiałowskiego

  Sołtysa Sołectwa Dzikowo Pana Włodzimierza Sokołowskiego

  Tematem zebrania były inwestycje i zakupy dla Sołectwa Dzikowo

  Od końca roku 2019 zabiegałem w Urzędzie Gminy , oraz w rozmowach moimi klubowymi koleżankami i kolegami „Jesteśmy w Gminie Obrowo” właśnie o większą inwestycję w Dzikowie. Kiedy o tym poinformowaliśmy razem z Wójtem, Pana Sołtysa przyjął tę wiadomość z zaskoczeniem i niedowierzaniem, oraz radością.  Na spotkaniu Pan Sołtys przypomniał, że składał już wniosek o dodatkowe oświetlenia i lustra. Ostatecznie Sołectwo Dzikowo otrzyma 3 punkty świetlne i 3 lustra. Miejsce wskaże Pan Sołtys, wszak jest tam  gospodarzem. Doszły do pana Wójta wiadomości o zamieszczenie „Fake newsów”na stronie Sołectwa. Prosił , aby zaprzestać. Ja natomiast czekam, na więcej takich roboczych spotkań. Nie dyskutujmy przez media społecznościowe. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrowo obiecałem Panu Sołtysowi dokładną sumę zadłużenia mieszkańców Sołectwa Dzikowo :

  1.Podatki   15.746,12 zł.

  2.Woda   17,245,63                   

  3.Śmieci       9,026,29 zł.

  Razem :    42,026,29 zł.

  Takie są zobowiązania mieszkańców Sołectwa Dzikowo na dzień 11.12.2020

  Radny Gminy Obrowo

  Kazimierz Musiałowski