Przejdź do treści

Sesja Rady Gminy Obrowo

  Otrzymałem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021 i wotum zaufania za pracę w minionym roku.

  Dziękuję Radnym klubu Jestesmy w Gminie Obrowo za zaufanie i branie wraz ze mną odpowiedzialności za gminę. Dziękuję pracownikom urzędu za codzienną pracę na rzecz mieszkańców. Bez Państwa nie rozwijałaby się tak wspaniale i nie cieszyłaby się tak dobrą opinią w powiecie i poza nim.

  Dziękuję za dobre słowa wszystkim obecnym na sesji Andrzej Wieczyński- Wójt Gminy Obrowo.

  W tak trudnych czasach jak – Covid, wojna w Ukrainie,niepewność co do finansów itd. udało się nam znowu przeżyć i pomóc w „dowodzeniu” mojemu Kapitanowi na lądzie Wójtowi Gminy Obrowo Panu Andrzejowi Wieczyńskiemu..

  Gratulacje

  Panie Wójcie, Pani Mirko Pani Joasiu…wszystkim służbom ( mojej „Skarbówce”), wszystkim pracownikom w biurowcu i poza nim.Osobne podziękowania Pani Joasi obsługującej Radę Gminy Obrowo, która dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zawsze miała czas i uśmiech. Praca dla mieszkańców to jest wyzwanie, ale i spełnienie, jak coś dobrze wyjdzie 🙂

  Zawsze „ZGODA BUDUJE”