Przejdź do treści

Ścieżki rowerowe

  9 marca 2017 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu odbyło się spotkanie robocze, będące kolejnym etapem przygotowań do budowy dróg rowerowych Osiek nad Wisłą–Sąsieczno–Zimny Zdrój–Czernikowo–Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.

  Po krótkim przypomnieniu zakresu obu zadań i podstawowych parametrów projektowanych dróg oraz przedstawieniu informacji na temat inwestycji równoległych przez prowadzącego spotkanie Członka Zarządu Powiatu Mirosława Nawrotka, projektantka Renata Krajczewska-Jędrusiak przedstawiła koncepcję przebiegu obu tras.

  Radni Gminy Obrowo tj. Pan Wierzbicki , Pan Popławski i Pan Musiałowski  zgłosili wniosek o przedłużenie drogi rowerowej na odcinku istniejącego chodnika, od granicy m. Obrowo do szkoły (około 1300 m) przy jednoczesnym poszerzeniu pasa jezdni drogi wojewódzkiej. Poszerzenie mogłoby osłabić krawędź jezdni, wymagałoby przebudowy chodnika (na kostkę bezfazową). Chodnik wybudowany został w roku 2015.

  ( Starostwo Powiatu Toruńskiego)

  Komentarz uzupełniający radnego Gminy Obrowo Kazimierz Musiałowskiego:

  Ścieżka rowerowa to gwarancja poprawy bezpieczeństwa dla lokalnej ludności a także otwarcie regionu na turystykę rowerową. Zaznaczam, że ścieżka służy nie tylko rowerzystom.

  Dlatego żywię nadzieję na wybranie dobrego wykonawcy, którego poczynania w trakcie realizacji oceniać będą nie tylko radni powyższych gmin,  ale sami mieszkańcy, wszak jest to nasze wspólne dobro  budowane z pieniędzy podatników czyli nas wszystkich.

  Udział w tej inwestycji zapewniają środki z budżetów Starostwa Powiatu Toruńskiego, Gminy Obrowo oraz Gminy Czernikowo