Przejdź do treści

ŚCIEŻKI ROWEROWE

  Dla dobra wspólnego

  Zgodnie z planem dokonałem oględzin nowo powstającej ścieżki rowerowej. W południe 08.05.2020 spotkaliśmy się z radnym Gminy Obrowo Wiesławem Popławskim i sprawdziliśmy wykonanie ścieżki ( w trakcie robót) w Obrowie. Ponadto na długości jednego kilometra  jest położony przed laty chodnik, który ma  później spełnić zadanie ścieżki rowerowej. Zaintrygował nas dość wysoki krawężnik (18cm).Jednak jak dowiedziałem się ( na razie ustnie), że w Urzędzie Marszałkowskim naszego Województwa rozważa się wykonanie  nalewki asfaltowej na drogach :654 i 258 ( od Złotorii do Obrowa) w wysokości 4cm. W takim razie wysokość krawężnika zmniejszy się do 14cm.Nadmieniam,że o fatalnym stanie powyższych dróg poinformowałem Pana Marszałka pismem z dnia 24.07.2019.

  Następnie udałem się na przejażdżkę rowerową nową ścieżką rowerową na trasie: Osiek –Siciny-Sąsieczno -Zimny Zdrój, Czernikowo.

  Podsumowanie:

  Ścieżka rowerowa to otwarcie się gmin na powiat, województwo, kraj. Jazda rowerem po ścieżce to zdrowa i sportowa przygoda, szczególnie góreczka w Zimnym Zdroju J. Możemy być dumni, że podjęliśmy tę wspólną samorządową decyzję. Dzisiaj po perturbacjach z Covid –  19 trudno będzie znaleźć środki finansowe na tak duże wspólne inwestycje. Nadmieniam, że  najdłuższy odcinek ścieżki przebiega przez Gminę Obrowo i po zakończeniu inwestycji każdy z samorządów zobowiązany jest do jej utrzymywania o każdej porze roku.

  Jest kilka rzeczy do usunięcia i poprawy, ale jak wiemy porządkuje się pokój po zakończeniu remontu.