Przejdź do treści

Trzy progi zwalniające ul. Leśna w Dzikowie

    List mieszkańca Dzikowa

    W dniu 07.06.2022 otrzymałem od mieszkańca Dzikowa list elektroniczny w sprawie zamontowania progu zwalniającego na początku ulicy Leśnej w Dzikowie, poparty kilkunastoma podpisami mieszkańców.

    Spowodowałem natychmiastowe spotkanie Komisji Ładu i Porządku przy Radzie Gminy w Obrowie. Komisja jednogłośnie przegłosowała za zainstalowaniem tego progu.

    W dniu 23.06.2022 próg został zamontowany. W imieniu własnym i mieszkańców serdecznie dziękuję Włodarzom Gminy Obrowo: Pani Sekretarz Mirosławie Kłosińskiej oraz Panu Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu. Osobne podziękowania dla Pana Piotra i jego brygady.