Przejdź do treści

Niech nam służą

    Szanowni Mieszkańcy Gminy Obrowo

    To także z odprowadzanych przez mieszkańców podatków, oraz uzyskanych dofinansowań z rozpisanych przez Rząd RP projektów i innych powiązanych inwestycji z Urzędem Marszałkowskim, Powiatem Toruńskim, czy z sąsiednimi gminami zmienia się i poprawia jakość naszych dróg w Gminie Obrowo. Zabiegałem dość długo i …jest. Niech nam dobrze służy.

    W Imieniu własnym i mieszkańców dziękuję Włodarzom Gminy Obrowo Pani Sekretarz Mirosławie Kłosińskiej, Panu Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu, oraz służbom gminnym za finalizację tych inwestycji.