Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna Gminy Obrowo

    Napiszę z radością: Jestem zadowolony, że poprowadzona przeze mnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Obrowie zakończyła się wzajemnym osiągnięciem celu. Postawa radnych z Klubu „Jesteśmy w Gminie Obrowo” oraz  radnego z opozycyjnego Klubu Radnych „Kurs na Obrowo”  Tymona Kokota, pomimo jego dociekliwego sposobu zadawania pytań w sprawie realizacji wykonania Budżetu Gminy Obrowo zakończyła się konsensusem. „ dobrze mieć opozycję, bo warto, jak nie ma się nic do ukrycia”  ( słowa Pana Wójta Andrzeja Wieczyńskiego ). Czterech członków Komisji głosowało za przyjęciem  sprawozdania przygotowanego przez Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego.

    Chcę także podkreślić merytoryczne przygotowanie, oraz w trakcie posiedzenia komisji  udzielanych  odpowiedzi Skarbnik Gminy Pani  Joanny Faleńskiej, oraz wyjaśnienia których udzielił Wójt Andrzej Wieczyński. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej glosowali „Za” przyjęciem Sprawozdania Wójta Gminy Obrowo za rok 2019.