Przejdź do treści

Droga Dojazdowa do miejscowości Dzikowo -Chrapy

  Szanowni Mieszkańcy miejscowości Dzikowo – Chrapy w Gminie Obrowo.

   Państwa problem z drogą dojazdową  do miejscowości  Dzikowo Chrapy jest mi znany od dawna.

  Nie raz interweniowałem u Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice. Nadleśniczy Pan Paweł Nas odpowiedział mi szczerze, że Nadleśnictwo Dobrzejewice nie może brać  odpowiedzialności za to, że właściciel sprzedaje działki budowlane nie zapewniając właściwego dojazdu do drogi asfaltowej. Ewentualny wykup przez Gminę Obrowo nie wchodził w grę. Kiedy Gmina Obrowo otrzymała  od Skarbu Państwa sporo gruntu  na punkcie widokowym Osiek – Łęg, zaprosiliśmy z Panem Wójtem Gminy Obrowo Panem Andrzejem Wieczyńskim, Pana Nadleśniczego na ten punkt z propozycją wymiany z Lasami Państwowymi  (rok 2019). Pomysł wymiany spodobał się Panu Nadleśniczemu – obiecał nam, że wyśle pismo z tą propozycją do Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Toruniu (ul. Mickiewicza).

  Na odpowiedź czekaliśmy i się nie doczekaliśmy. W międzyczasie wymieniono Nadleśniczego.

  W Styczniu 2022 roku udaliśmy się wraz z Wójtem Gminy Obrowo na umówione wcześniej spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, wprowadzał nas na to spotkanie Poseł RP  Pan Mariusz Kałużny. Pan Wójt zapytał  ówczesnego Pana Dyrektora, czy zostało złożone pismo z Nadleśnictwa Dobrzejewice w sprawie wymiany gruntów (lasów),pomiędzy Gminą Obrowo, a Nadleśnictwem Dobrzejewice. Pisma nie znaleziono.

  Kiedy nastąpiła wymiana Nadleśniczego w Nadleśnictwie Dobrzejewice 06.04.2022 roku udaliśmy się w Wójtem Gminy Obrowo , oraz mieszkańcem miejscowości Dzikowo Chrapy Panem Tomaszem Kaźmierskim( mieliśmy stały kontakt w sprawie, którą opisuję), aby przedstawić propozycje wymiany lasów, by „Dojazd Pożarowy” do miejscowości Dzikowo –Chrapy stał się drogą gminną. Następnie czekaliśmy na spotkanie robocze w terenie, aby pokazać ewentualne grunty i lasy do zamiany. W spotkaniu brali udział: nowy Nadleśniczy Pan Sylwester Tułodziecki,Pani Beata (mapy), z Nadleśnictwa Dobrzejewice, Wójt Gminy Obrowo, oraz ja(17.05.2022). Przedstawiliśmy  dodatkowe lasy do wymiany przy wjeździe do Osieka nad Wisłą. Oglądaliśmy także las w miejscowości Dzikowo – Antoniewo. Spodobał się ten teren Panu Nadleśniczemu i poprosił o wycenę tego lasu. Odpowiednie dokumenty (wycena) czyli „operat szacunkowy”  znajdują się w siedzibie Gminy Obrowo.

  29.03.2023 była gotowa wycena. Od tego czasu nic ze Strony Nadleśnictwa Dobrzejewice nic się nie zadziało. Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że do wyborów sejmowych nic się w tej sprawie nie ruszy w Nadleśnictwie Dobrzejewice.

  Jako radny Gminy Obrowo, robiłem wszystko, aby do zamiany gruntów doszło i mieszkańcy miejscowości Dzikowo – Chrapy, mieli drogę chociaż minimum o szerokości 6m, bo taką proponował na spotkaniu Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice Pan Sylwester Tułodziecki.

  Podsumowując zaś Państwa żądania wniesione pismem z dnia 08.01.2024 r. dotyczące omawianej drogi pragnę  nadmienić, iż z przytoczonej przeze mnie wyżej chronologii moich działań jako radnego,  zaangażowanych  w sprawę osób, w tym  przede wszystkim Pana Wójta Gminy Obrowo i poszczególnych Nadleśniczych, wprost wynika moje bezpośrednie zaangażowanie w sprawy mieszkańców Dzikowo Chrapy. Tym bardziej krzywdzące dla mnie jest sformowane w Państwa piśmie stwierdzenie o pustości moich słów, braku zaangażowania oraz braku skuteczności.

  Z poważaniem

  Radny Gminy Obrowo

  Kazimierz Musiałowski