Przejdź do treści

Asfaltowanie ul. Leśnej w Dzikowie

    Szanowni Mieszkańcy Dzikowa w Gminie Obrowo

    Obiecałem Wam asfalt na ulicy Leśnej i jest on w Realizacji.

    Pragnę Podziękować Włodarzom Gminy Obrowo : Pani Sekretarz Gminy Mirosławie Kłosińskiej, Panu Wójtowi Gminy Obrowo Andrzejowi Wieczyńskiemu.Dziękuję także Klubowi radnych Gminy Obrowo : „Jesteśmy w Gminie Obrowo” za poparcie i przegłosowanie mojego wniosku w tej sprawie. Zapewniam,że 9-cio osobowy Klub radnych robi starania, by drogi w Gminie Obrowo uległy znaczącej poprawie.

    Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy mieszkańców za niedogodności. Jak mnie poinformował Pan Kierownik robót, dzisiaj zostanie położona I warstwa wylewki jutro II.