Maseczki ochronne

Wszyscy mieszkańcy gminy Obrowo, którzy ukończyli 40 lat, otrzymają od gminy maseczki ochronne wielorazowego użytku. Właśnie trwa ich pakowanie. Maseczki będą rozwożone od piątku 17 kwietnia przez strażaków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysów i osoby, które zadeklarowały pomoc w tym zakresie.

Maseczki są wielorazowego użytku. Po założeniu można je wyprać, wyprasować i wielokrotnie stosować. Najpierw zostaną przekazane najstarszym mieszkańcom naszej gminy, czyli tym, którzy mają co najmniej 75 lat oraz osobom niepełnosprawnym.

Coraz więcej firm prywatnych odpowiada na apel wójta i wspiera finansowo szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców naszej gminy. Dzięki temu możliwe jest ich przekazywanie znacznie większej ilości osób, niż początkowo planowano.

 Maseczki będą rozwożone od piątku 17 kwietnia przez strażaków naszych OSP, sołtysów i osoby, które zadeklarowały pomoc w tym zakresie. Właśnie trwa ich pakowanie.

Informacja ze strony Gmina Obrowo

oraz od Pani Rzecznik Magdaleny Krzyżanowskiej

Fot. ze strony Gmina Obrowo

Magdalena Krzyżanowska
m.krzyzanowska@obrowo.pl